null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci 110 kV w rejonie ulic: Lazurowej i Karabeli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadomienie o wszczęciu postęobwieszczenie_6733_71powania dot. budowy odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci 110 kV w rejonie ulic: Lazurowej i Karabeli