null

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dot. budowy odcinka projektowanej drogi publicznej 12KD-D.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dot. budowy odcinka projektowanej drogi publicznej 12KD-D.Postanowienie nr_363.2020