null

Zawiadamiam, że Postanowieniem nr 348/2017 z dnia 11.12.2017r. sprostowano z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą w decyzji Nr 163/2017 z dnia 14.11.2017r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadamiam, że Postanowieniem nr 348/2017 z dnia 11.12.2017r. sprostowano z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą w decyzji Nr 163/2017 z dnia 14.11.2017r. znak UD-I-WAB-B.6733.47.2017.MBo l.dz. 3973-9403/17, wydanej na wniosek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie występującej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Woźnickiego, złożony w dniu 11.09.2017r., skorygowany w dniu 20.09.2017r, odmawiającej ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku biurowo – administracyjnego, z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem przyległego terenu obejmujące budowę zjazdów z dróg publicznych, dróg wewnętrznych i parkingów, przebudowę ulicy osiedlowej, urządzenie zieleni i budowę infrastruktury technicznej na działce nr ew. 70 z obrębu 6-08-08, ze względu na infrastrukturę na działkach nr ew. 65/20 i 65/25 z obrębu 6-08-08 oraz ze względu na zjazd na działce nr ew.2 z obrębu 6-08-08 położonych przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.Zołnierzy Wykl.sprost.omylki