null

Zawiadamiam, że Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, pismem z dnia 04.12.2017r. odwołała się od decyzji nr 163/2017 z dnia 14.11.2017r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadamiam, że Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, pismem z dnia 04.12.2017r. odwołała się od decyzji wydanej z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo, nr 163/2017 z dnia 14.11.2017r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku biurowo – administracyjnego, z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem przyległego terenu obejmujące budowę zjazdów z dróg publicznych, dróg wewnętrznych i parkingów, przebudowę ulicy osiedlowej, urządzenie zieleni i budowę infrastruktury technicznej na działce nr ew. 70 z obrębu 6-08-08, ze względu na infrastrukturę na działkach nr ew. 65/20 i 65/25 z obrębu 6-08-08 oraz ze względu na zjazd na działce nr ew.2 z obrębu 6-08-08 położonych przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Dzielnicy Bemowo m. st.Zołnierzy Wykl. SKOWarszawy.