null

Załatw sprawę przez ePUAP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wiele spraw w Urzędzie można załatwić poprzez internet. Niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Można go w łatwy sposób założyć m.in. poprzez bankowość elektroniczną. Wszystkie informacje o profilu zaufanym znajdą Państwo na stronie www.pz.gov.pl. Przy użyciu profilu zaufanego, dzięki platformie ePUAP można:

 • zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu,
 • zgłosić zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 • złożyć wniosek  o nadanie numeru PESEL,
 • złożyć wniosek o dowód osobisty, po odbiór trzeba zgłosić się osobiście,
 • złożyć  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców.
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”
 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.