null

ZAKAZ PALENIA OGNISK W LESIE BEMOWO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZAKAZ PALENIA OGNISK W LESIE BEMOWO

Informujemy, że zgodnie z zapisem art.30 Ustawy o lasach (Dz. U. 91.101.444) na terenach leśnych oraz w odległości 100 m od lasu, obowiązuje zakaz rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi
do tego celu.
W dniu 28 kwietnia 2016 r. zlikwidowano wszystkie, istniejące do tej pory miejsca do palenia ognisk
na terenie Lasu Bemowo (m. in. przy ul. Kutrzeby Tadeusza). W związku z powyższym, na całym terenie Lasu Bemowo obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia. W przypadku zaobserwowania rozpalonych ognisk oraz grilla na powyższym terenie, Lasy Miejskie – Warszawa zwracają się z uprzejmą prośbą powiadomienia odpowiednich służb o zaistniałej sytuacji:

Straż Miejska – tel. 986
Straż Pożarna – tel. 998
Policja – tel.997
numer alarmowy – 112