null

Wyrok Sądu wraz z uzasadnieniem dotyczący sprawy z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy przeciwko MAK DOM sp. z o.o.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyrok Sądu wraz z uzasadnieniem dotyczący sprawy z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy przeciwko MAK DOM sp. z o.o. o rozwiązanie stosunku prawnego użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu stanowiącego działkę ew. 9/9 z obrębu 6-13-10:

treść wyroku wraz z uzasadnieniem