null

Wyniki wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ł. Szczepaniak

Przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy kadencji 2022-2026, przeprowadzonych w dniach 9-22 maja 2022 r. O 14 miejsc rywalizowało 19 kandydatów.

Dane z protokołu Komisji Skrutacyjnej:
Liczba kandydatów –19
Liczba oddanych głosów – 2254
W tym:
głosów ważnych – 2218
głosów nieważnych – 36

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Aniszewska Hanna – 113
2. Bernat Elżbieta – 117
3. Bielawski Jerzy – 71
4. Bobin Alicja – 91
5. Bochniarz Grażyna – 34
6. Brzezińska Jadwiga Danuta – 153
7. Fabisiak Irena – 82
8. Jambor Krzysztof – 139
9. Kałaska Iwona – 219
10. Karwacka Zofia – 124
11. Łukasiak Jolanta – 208
12. Osińska Jolanta – 95
13. Popielarz Grzegorz – 139
14. Rosiak Bożena – 113
15. Siedlecki Jan – 74
16. Skudlarska Bożena – 215
17. Stokalska-Dzierżykraj Tatiana – 75
18. Wirth-Dzięciołowska Elżbieta –112
19. Wolsza Kazimiera – 44

Do Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy kadencji 2022-2026 wybrani zostali, zgodnie z ilością otrzymanych głosów:
1. Kałaska Iwona – 219 głosów
2. Skudlarska Bożena – 215 głosów
3. Łukasiak Jolanta – 208 głosów
4. Brzezińska Jadwiga Danuta – 153 głosy
5. Jambor Krzysztof – 139 głosów
6. Popielarz Grzegorz – 139 głosów
7. Karwacka Zofia – 124 głosy
8. Bernat Elżbieta – 117 głosów
9. Aniszewska Hanna – 113 głosów
10. Rosiak Bożena – 113 głosów
11. Wirth-Dzięciołowska Elżbieta – 112 głosów
12. Osińska Jolanta –95 głosów
13. Bobin Alicja – 91 głosów
14. Fabisiak Irena – 82 głosy

Na liście rezerwowej Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy kadencji 2022-2026 znaleźli się, zgodnie z ilością otrzymanych głosów:
1. Stokalska-Dzierżykraj Tatiana – 75 głosów
2. Siedlecki Jan – 74 głosy
3. Bielawski Jerzy – 71 głosów
4. Wolsza Kazimiera – 44 głosy
5. Bochniarz Grażyna –  34 głosy

Serdecznie gratulujemy nowym członkom Rady Seniorów i dziękujemy pozostałym kandydatom oraz wszystkim biorącym udział w wyborach! Były to rekordowe pod względem frekwencji wybory do Rady Seniorów na Bemowie!