null

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 08
faks: 22 325 40 11
e-mail: bemowo.wpk@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Ewa Ciupis
p. 326
tel.: 22 443 76 93, e-mail: eciupis@um.warszawa.pl
 

Do zakresu działania Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy oraz programów promocji Dzielnicy w tym:
  • przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy wynikających z potrzeb i tradycji Dzielnicy, sporządzanie sprawozdań z wykonania tych programów i przekazywanie ich do biura właściwego do spraw marketingu miasta,
  • organizacja koncertów oraz imprez promocyjnych,
  • współpraca z biurem właściwym do spraw marketingu miasta związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej, w tym znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych oraz tworzenie wspólnych projektów służących budowaniu marki Warszawa;
 2. nadzór nad organizacją imprez i wydarzeń przygotowywanych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica;
 3. organizacja i prowadzenie spotkań z mieszkańcami;
 4. koordynacja i wsparcie realizacji działań związanych z wnioskami o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z biurem właściwym do spraw komunikacji społecznej;
 5. prowadzenie centralnego rejestru inicjatyw lokalnych oraz lokalnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym organizowanych przez Dzielnicę; realizacja zadań z zakresu zbierania i opracowywania informacji dotyczących Dzielnicy i ich analiza w ramach konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej w celu przekazania wydziałom merytorycznym;
 6. opracowywanie, prowadzenie i analiza badań opinii społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy;
 7. koordynacja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w Dzielnicy, komunikacja z mieszkańcami w tym zakresie (m.in. w formie plakatów) oraz współpraca z biurami, komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica w tym zakresie;
 8. koordynacja zadań związanych z prowadzeniem konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy, prowadzenie akcji informacyjnych (m.in. w formie plakatów) w ramach poszczególnych konsultacji oraz współpraca z biurem właściwym do spraw komunikacji społecznej w tym zakresie;
 9. prowadzenie dialogu społecznego, mediacji w konfliktach społecznych, monitoringu konfliktów społecznych na terenie Dzielnicy;
 10. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez tworzenie warunków
  do powstawania lokalnych miejsc aktywności społecznej;
 11. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, w szczególności z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;
 12. wykonywanie czynności w zakresie powstawania centrów lokalnych, w tym przeprowadzanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami; 
 13. przygotowywanie samorządowego magazynu informacyjnego Urzędu Dzielnicy;
 14. przygotowywanie i realizacja umów i porozumień w zakresie promocji.