null

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 70
faks: 22 325 40 15
e-mail: bemowo.wor@um.warszawa.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo

naczelnik: Damian Cytowicz
p. 424b
tel.: 22 443 77 72, e-mail: dcytowicz@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną Rady Dzielnicy, w tym:
  1. protokołowanie oraz tworzenie stenogramów obrad sesji Rady Dzielnicy oraz komisji Rady Dzielnicy,
  2. obsługa techniczno-organizacyjna spotkań i narad radnych Dzielnicy organizowanych w ramach sprawowania mandatu radnego oraz uroczystości z udziałem radnych Dzielnicy;
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną Rady Dzielnicy, w tym:
  1. prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy,
  2. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych Dzielnicy,
  3. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rady Dzielnicy i komisji Rady Dzielnicy,
  4. przekazywanie uchwał Rady Dzielnicy Przewodniczącemu Rady m. st. Warszawy, Prezydentowi oraz innym podmiotom;
 3. obsługa organizacyjna Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy, Przewodniczących Komisji Rady Dzielnicy oraz radnych Dzielnicy, w tym:
  1. sporządzanie projektów pism,
  2. sporządzanie harmonogramu dyżurów radnych Dzielnicy, jego aktualizacja oraz czuwanie nad sprawnością funkcjonowania dyżurów,
  3. udzielanie pomocy w sprawowaniu mandatu oraz bieżąca obsługa radnych Dzielnicy i interesantów,
  4. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem diet radnych Dzielnicy we współpracy z biurem właściwym do spraw księgowości i kontrasygnaty,
  5. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez radnych Dzielnicy;
 4. koordynacja pracy sekretarskiej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy;
 5. obsługa organizacyjno-techniczna Rady Seniorów Dzielnicy;
 6. obsługa organizacyjno-techniczna Młodzieżowej Rady Dzielnicy m.st. Warszawy;
 7. wprowadzanie oraz zatwierdzanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy wymaganych prawem dotyczących działalności Rady Dzielnicy i radnych Dzielnicy;
 8. zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy oraz innych właściwych stronach internetowych, informacji dotyczących działalności Rady Dzielnicy i radnych Dzielnicy;
 9. planowanie i realizacja budżetu Wydziału pod kątem wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Dzielnicy.