null

Wydział Obsługi Mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt informacyjny:

telefon: 22 443 76 44

Poniedziałek: 8:00-18:00

Wtorek - Piątek: 8:00-16:00

Sekretariat:

telefon: 22 443 76 30
faks: 22 325 40 02
e-mail: bemowo.urzad@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

  1. zapewnianie bezpośredniej obsługi klientów, w tym:
   1. przyjmowanie podań podlegających rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego oraz innej korespondencji w szczególności wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
   2. sortowanie i przekazywanie przyjętych pism do odpowiednich komórek merytorycznych Urzędu Dzielnicy bądź biur,
   3. udostępnianie formularzy i wzorów pism,
   4. udzielanie informacji o organach właściwych oraz o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw w szczególności o niezbędnej treści wniosku, podania, pisma lub załącznika,
   5. wydawanie dokumentów klientom;
  1. obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie oraz organizowanie i nadzór obiegu korespondencji w Urzędzie Dzielnicy;
  2. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz w zakresie swoich zadań;
  3. zapewnienie obsługi zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Dzielnicy jako II linii wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Kierownictwo

naczelnik Jan Kwarecki
p. 250a
tel.: 22 44 37 631, e-mail: jkwarecki@um.warszawa.pl