null

Wydział Obsługi Mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierownictwo

naczelnik Jan Kwarecki
tel.: 22 44 37 631, e-mail:
jkwarecki@um.warszawa.pl
ul. Powstańców Śląskich 70, p. 250a

Ewidencje i Rejestry:

rejestr skarg i wniosków

rejestr ogłoszeń

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

  1. zapewnianie bezpośredniej obsługi klientów, w tym:
   1. przyjmowanie podań podlegających rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego oraz innej korespondencji w szczególności wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
   2. sortowanie i przekazywanie przyjętych pism do odpowiednich komórek merytorycznych Urzędu Dzielnicy bądź biur,
   3. udostępnianie formularzy i wzorów pism,
   4. udzielanie informacji o organach właściwych oraz o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw w szczególności o niezbędnej treści wniosku, podania, pisma lub załącznika,
   5. wydawanie dokumentów klientom;
  1. obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie oraz organizowanie i nadzór obiegu korespondencji w Urzędzie Dzielnicy;
  2. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz w zakresie swoich zadań;
  3. zapewnienie obsługi zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Dzielnicy jako II linii wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.