null

Wydział Informatyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 00
faks: 22 325 40 12
e-mail: bemowo.win@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Andrzej Lasota
p. 450
tel.: 22 443 77 09, e-mail: alasota@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy, w tym zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania, a w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi informatycznej i pomocy dla pracowników Urzędu Dzielnicy w przypadku wystąpienia problemów w obsłudze sprzętu teleinformatycznego, systemów informatycznych i oprogramowania;
 2. planowanie i zarządzanie określonymi zasobami teleinformatycznymi Urzędu Dzielnicy w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw cyfryzacji miasta oraz biurem właściwym do spraw sieci i danych;
 3. prowadzenie zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Dzielnicy w zakresie sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania;
 4. współpraca z Zarządem Dzielnicy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w celu wypracowywania rozwiązań informatycznych wspierających pracę tych komórek;
 5. opracowywanie projektów i kierunków rozwoju teleinformatyki w Urzędzie Dzielnicy w celu pełnej realizacji potrzeb Urzędu Dzielnicy i mieszkańców Dzielnicy w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw cyfryzacji miasta oraz biurem właściwym do spraw sieci i danych;
 6. utrzymanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej, w tym systemów i aplikacji;
 7. wdrażanie zasad polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów i sieci teleinformatycznych, przetwarzania danych w systemach w Urzędzie Dzielnicy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
 8. wdrażanie nowych i aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych na potrzeby Dzielnicy we współpracy z biurem właściwym do spraw cyfryzacji miasta oraz biurem właściwym do spraw sieci i danych;
 9. opiniowanie wszelkich zakupów mających związek z szeroko pojętą informatyzacją realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy;
 10. w przypadku realizacji zadań związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej współpraca z dyrektorem biura właściwego do spraw geodezji i katastru, który realizuje zadania związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej w m.st. Warszawie;
 11. zarządzanie projektami teleinformatycznymi prowadzonymi dla potrzeb Urzędu Dzielnicy.