null

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

pok. 411

telefon: 22 443 78 40
faks: 22 325 40 22
e-mail: bemowo.wag@um.warszawa.pl

 

Kierownictwo

naczelnik: Daniel Nowolecki
p. 409
tel.: 22 44 37 841, e-mail: dnowolecki@um.warszawa.pl

zastępca naczelnika: Ewa Gać-Plonkowska
p. 408
tel.: 22 443 78 39, e-mail: egac@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy administrowanie i gospodarowanie majątkiem Dzielnicy, a w szczególności:

  1. utrzymanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych, w tym: dokonywanie ich napraw, konserwacji, remontów i modernizacji, a także zapewnianie ich ochrony;
  2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział;
  3. zapewnienie zaopatrzenia Urzędu Dzielnicy;
  4. zapewnienie obsługi transportowej Urzędu Dzielnicy;
  5. zapewnienie obsługi technicznej Urzędu Dzielnicy.