null

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

pok. 411

telefon: 22 443 78 40
faks: 22 325 40 22
e-mail: bemowo.wag@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Daniel Nowolecki
p. 409
tel.: 22 44 37 841, e-mail: dnowolecki@um.warszawa.pl

zastępca naczelnika: Ewa Gać-Plonkowska
p. 408
tel.: 22 443 78 39, e-mail: egac@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy administrowanie i gospodarowanie majątkiem Dzielnicy, a w szczególności:

Zadania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo

 1. zarządzanie i administrowanie budynkiem Urzędu Dzielnicy oraz zapewnienie obsługi technicznej,
 2. gospodarowanie składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział,
 3. zapewnienie zaopatrzenia Urzędu Dzielnicy,
 4. zapewnienie obsługi transportowej w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ,
 5. zapewnienie obsługi technicznej Urzędu Dzielnicy,
 6. zapewnienie ochrony osób i mienia w budynku użytkowanym przez Urząd Dzielnicy.

 

Zadania Referatu Administracyjnego

 1.  prowadzenie gospodarki majątkiem trwałym,
 2.  zapewnienie zaopatrzenia,
 3. prowadzenie spraw wykorzystywania biletów komunikacji miejskiej przez pracowników Urzędu Dzielnicy w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych,
 4. nadzór nad realizacją umów dotyczących zakresu działania Wydziału,
 5. gospodarka środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy w zakresie spraw realizowanych przez Wydział

 

Zadania Referatu Gospodarczego

 1. zarządzanie i administrowanie budynkiem Urzędu Dzielnicy,
 2. zapewnienie obsługi technicznej w budynku Urzędu Dzielnicy,
 3. zapewnienie obsługi transportowej, we współpracy z biurem właściwym w sprawach obsługi transportowej, w zakresie określonym w regulaminie obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy oraz użytkowania samochodów służbowych I samochodów prywatnym w celach służbowych,
 4.  zapewnienie ochrony osób i mienia w budynku użytkowanym przez Urząd Dzielnicy.