null

Wydanie decyzji nr 189/2017 z dnia 20.12.2017r. o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Gen. T. Pełczyńskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
"Zawiadamiam, że na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Michała Olbrysia, złożony w dniu 06.05.2016r., z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 189/2017 z dnia 20.12.2017r., o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej typu Mzb1 20/630 na działkach ew. nr 90/3 i 91/3 z obrębu 6-11-03, położonych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy." 58.2017.SGA - obwieszczenie