null

Wybory prezydenckie 2020 - przydatne informacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/wybory_referenda/wybory_prezydent_2020_20200628/default.htm

 

 1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku [zobacz]
 2. Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w m. st. Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach OKW (link: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/wybory_referenda/wybory_prezydent_2020_20200628/Obwieszczenie+z+dnia+12+czerwca+2020+roku+w+sprawie+podania+do+publicznej.htm
 3. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wraz z załącznikami [zobacz]
 4. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku [zobacz]
 5. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku [zobacz]
 6. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [zobacz]
 7. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [zobacz]
 8. Głosowanie przez pełnomocnika - opis procedury i wzory wniosków [zobacz] termin na złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 19 czerwca 2020 roku
 9. Dopisywanie do spisu wyborców w m.st. Warszawie - wzór wniosku i opis procedury [zobacz] termin na składanie wniosku o dopisanie do spisu wyborców upływa w dniu 23 czerwca  2020 roku
 10. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania - wzór wniosku i opis procedury [zobacz] zaświadczenie można otrzymać do dnia 26 czerwca 2020 roku
 11. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy [zobacz]
 12. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 roku o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego [zobacz].

 

 


 

 

W związku z koniecznością obsługi zwiększonej ilości klientów, którzy będą chcieli skorzystać m. in. z możliwości dopisania się do spisu wyborców, pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania czy możliwości zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, podjęta została decyzja o następującym sposobie obsługi klientów w Urzędzie Dzielnicy Bemowo:

 1. Załatwianie spraw wyborczych będzie realizowane bez konieczności uprzedniego umówienia się,
 2. W dniach 15-23 czerwca br. BAiSO będzie obsługiwało klientów w sprawach wyborczych w godzinach 8 – 18,
 3. W sobotę 20 czerwca br. BAiSO będzie obsługiwało klientów w sprawach wyborczych w godzinach 9 – 14.

Informujemy, że na stronie www.warszawa19115.pl w zakładce ,,Wybory” zostały zaktualizowane wszelkie informacje dotyczące organizacji zbliżających się wyborów. Jest to źródło czytelnej informacji sporządzonej w oparciu o treść ustawy z dnia 2 czerwca br. oraz kalendarza wyborczego.

Znajdują się tam informacje dotyczące:

   1. Dopisania do spisu wyborców,

https://warszawa19115.pl/-/dopisanie-do-spisu-wyborcow?redirect=%2F

 1. Dopisania do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego,

https://warszawa19115.pl/-/dopisanie-do-spisu-wyborcow-wyborcy-niepelnosprawnego-w-lokalu-przystosowanym-do-jego-potrzeb?redirect=%2F

 1. Wpisania do rejestru wyborców,

https://warszawa19115.pl/-/wpisanie-do-rejestru-wyborcow?redirect=%2F

 1. Udostępniania rejestru wyborców,

https://warszawa19115.pl/-/udostepnienie-rejestru-wyborcow?redirect=%2F

 1. Zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego,

 

Terminy!

 • Do 16 czerwca 2020 r. – każdy wyborca.
 • Do 23 czerwca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
 • Do 26 czerwca 2020 r. – wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca 2020 r

Więcej na: https://warszawa19115.pl/-/zgloszenie-zamiaru-glosowania-korespondencyjnego-w-wyborach-zarzadzonych-na-dzien-28-czerwca-2020-r-?redirect=%2F

 1. Pełnomocnictwa do głosowania,

https://warszawa19115.pl/-/sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-prezydenta-rzeczypo?redirect=%2F

 1. Uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.

https://warszawa19115.pl/-/wydanie-zaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania?redirect=%2F

 

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez telefon. Dopuszczalne jest zgłoszenie takiego zamiaru osobiście w siedzibie Urzędu, listownie lub przez ePuap.

 

Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na stronie: www.wybory.um.warszawa.pl  

 

 1. Praca w Obwodowych Komisjach Wyborczych

Do dnia 12.06.2020r. przyjmowane są kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych, zgłaszane przez pełnomocników wyborczych, reprezentujących komitety wyborcze lub upoważnione przez nich osoby. Równocześnie do dnia wyborów w Urzędzie Dzielnicy Bemowo przyjmowane są indywidualne zgłoszenia do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych od mieszkańców ujętych w rejestrze wyborców na terenie woj. mazowieckiego. Ww. mieszkańcy będą powoływani do pracy w komisjach w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów z komitetów wyborczych będzie niższa niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej.