null

Wnioski o dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawia dom jednorodzinny ze spadzistym zielonym dachem. Na jednej z jego ścian widnieje symbol gałki regulacji temperatury od grzejnika.
Autor: Ł. Szczepaniak

Przypominamy o ostatecznym terminie składania wniosków o dodatek osłonowy. Macie czas do końca października!

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do dnia 31 października 2022 roku.

Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane.

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł lub 500 zł przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł lub 750 zł przy założeniu, że dochód gospodarstwa nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód gospodarstwa nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód gospodarstwa nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje, jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Warunkiem jest zgłoszenie takiego żródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek  jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.