null

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 859
e-mail: bemowo.wpr@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych, wchodzącego w skład Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1) wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym w sprawach związanych z organizacją urzędu dzielnicy;

2) wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla biura właściwego do spraw obsługi prawnej oraz biura właściwego do spraw mienia miasta i skarbu państwa, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach:

  1. dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy,
  2. upadłości podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania na obszarze Dzielnicy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość,
  3. restrukturyzacji podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania na obszarze Dzielnicy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość,
  4. o zniesienie współwłasności nieruchomości położonych na obszarze Dzielnicy z zastrzeżeniem spraw o zniesienie współwłasności nieruchomości, które są położone na obszarze więcej niż jednej Dzielnicy oraz poza obszarem m.st. Warszawy, bez względu na wartość przedmiotu sprawy.