null

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 707
e-mail: bemowo.win@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjnej wchodzącego w skład Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących Wydziału;
 2. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowych;
 3. współpraca z operatorami sieci telefonii komórkowej;
 4. zapewnienie zaopatrzenia oraz bieżącej konserwacji telefonów komórkowych;
 1. monitoring i prowadzenie rozliczeń kosztów abonenckich w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej;
 2. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. prowadzenie rejestru pobieranych z magazynu i wydawanych użytkownikom materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych;
 4. zarządzanie zgłoszeniami awarii i zleceniami dla pracowników świadczących usługi wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych;
 5. współpraca z użytkownikami oraz dostawcami aplikacji i systemów informatycznych;
 6. przygotowywanie i merytoryczna ocena umów z firmami zewnętrznymi;
 7. analiza potrzeb i dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia Urzędu Dzielnicy dotyczącego: sprzętu komputerowego, części zamiennych, akcesoriów i oprogramowania w konsultacji z biurem właściwym do spraw sieci i danych lub z biurem właściwym do spraw cyfryzacji miasta;
 8. udział w pracach związanych z rozwojem informatyzacji Dzielnicy, modernizacji istniejących systemów i wdrażaniu nowych rozwiązań;
 9. obsługa kancelaryjna Wydziału oraz prowadzenie spraw gospodarczych Wydziału, w tym:
 1. prowadzenie rejestrów korespondencji, monitorowanie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów w Wydziale,
 2. zakładanie teczek aktowych (spraw) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, prowadzenie spraw związanych z przepisami i przekazywaniem akt do filii archiwum zakładowego Urzędu oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy właściwymi w tych sprawach
 3. obsługa narad i konferencji Wydziału