null

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. obsługi kancelaryjno-biurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 859, 22 44 37 860
e-mail: bemowo.wpr@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1)   prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału, w tym:

a)   prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz przestrzeganie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów w Wydziale,

b)   przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją;

 1. obsługa kancelaryjna oraz prowadzenie terminarza pracy Naczelnika Wydziału;
 2. zakładanie teczek aktowych (spraw) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 1. zaopatrywanie pracowników Wydziału w materiały i wyposażenie biurowe;
 2. prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 3. prowadzenie wewnętrznego rejestru zamówień publicznych;
 4. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków wydatkowanych z budżetu zadaniowego Wydziału, sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 5. sporządzanie analiz dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
 6. sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań Wydziału;
 7. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników Wydziału;
 8. obsługa interesantów i udzielanie informacji;
 9. koordynowanie działań udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w zakresie kompetencji przekazanych do Dzielnicy.