null

Wielojęzyczny formularz - rachunek bankowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Drodzy Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że dla Dzielnicy Bemowo został otwarty rachunek bankowy nr 04 1030 1508 0000 0005 5000 2025 o nazwie Wielojęzyczny formularz , na który należy dokonywać wpłat za wydanie wielojęzycznego formularza.

Zgodnie z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 o przekładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.2019.860 z dn. 9 maja 2019r.) wydawany jest wielojęzyczny formularz, za który pobierana jest opłata w wysokości 17 zł. Formularze wydają Delegatury BAiSO w Dzielnicach m.st. Warszawy na wniosek osób uprawnionych.

W związku z powyższym bardzo proszę o umieszczenie informacji o nr rachunku na stronie www. Dzielnicy Bemowo.