null

Ważna informacja w sprawie płatności podatku od nieruchomości

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 27 marca 2020 r.

 

Uwaga! Ważna informacja w sprawie płatności podatku od nieruchomości!

 

W obliczu stanu epidemii, Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Warszawy!

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, muszą uiścić pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. To oznacza, że dopóki właściciel nieruchomości nie otrzyma decyzji – nie będzie musiał uiszczać podatku! Dzięki wstrzymaniu wysyłki, taka sytuacja dotyczyć będzie zdecydowanej większości podatników.

 

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu stanu epidemii. 

 

Równocześnie, prezydent stolicy zwróci się do rządu, do ministra finansów, o wydanie rozporządzenia, które pozwoli przesunąć o trzy miesiące termin płatności pierwszej i drugiej raty podatku, w przypadku tych osób, które decyzję podatkową już otrzymały.

 

Rozporządzenie jest potrzebne, ponieważ prezydent miasta – w świetle obecnych przepisów – może podejmować decyzje podatkowe tylko w indywidualnych sprawach i tylko na wniosek podatnika.

 

Kontakt dla mediów:

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Tel. 22 44 333 80

665 800 561 | kgalecka@um.warszawa.pl

Zobacz także:

www.um.warszawa.pl/dla-mediow