null

Ważna informacja w sprawie płatności podatku od nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

❗️Decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu stanu epidemii ❗️

Informujemy, że w związku ze zmianami w sposobie realizacji usług przez Pocztę Polską (listonosze nie doręczają listów poleconych, trzeba je odbierać w placówkach) oraz wprowadzonymi ograniczeniami w poruszaniu się osób, chcąc ograniczyć konieczność odbierania przez mieszkańców Warszawy przesyłek pocztowych, Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości za 2020 r.
Generowanie i wysyłka decyzji podatkowych zostaną wznowione po ustaniu lub ograniczeniu zagrożenia epidemicznego.

Oznacza to, że mieszkańcy nie będą musieli odbierać decyzji na poczcie, ale także, że nie będą musieli na razie uiszczać wspomnianego podatku, ponieważ – zgodnie z obowiązującym prawem – pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) należy opłacić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Do części mieszkańców zostały już wysłane decyzje. Aby uniknąć konieczności dokonywania przez nich wpłat z tytułu podatku, w obecnej sytuacji Prezydent zwrócił się do ministra finansów o wydanie rozporządzenia, pozwalającego przesunąć o trzy miesiące termin płatności pierwszej i drugiej raty podatku tym osobom, które decyzję podatkową już otrzymały.

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, które odpowiada za wymiar podatku od nieruchomości i generowanie decyzji podatkowych.