null

Warszawski Panel Klimatyczny on-line.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczynamy spotkania Warszawskiego Panelu Klimatycznego

Jak oszczędzać energię w mieście i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych? Nad ekologicznymi rozwiązaniami będzie pracować 90 panelistów wylosowanych spośród wszystkich mieszkańców stolicy. Pierwsze spotkanie online Warszawskiego Panelu Klimatycznego we wtorek, 3 listopada o godz. 17.00.

Ze zmianami klimatu mierzy się cała Europa. W Warszawie już teraz działamy, by skutecznie wykorzystać energię elektryczną i cieplną, nie tracić jej oraz korzystać z odnawialnych źródeł - takich jak słońce czy wiatr. Daje to nie tylko oszczędności dla miasta, ale jest przede wszystkim lepsze dla środowiska. Cieszę się, że pierwszy panel obywatelski w stolicy poruszy właśnie ten temat – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Celem Warszawskiego Panelu Klimatycznego jest wypracowanie przez mieszkańców rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zasilaniu miasta.

Oprócz spotkania inauguracyjnego, w ramach Warszawskiego Panelu Klimatycznego zorganizowane zostaną cztery spotkania. Pierwsze dwa z nich będą miały charakter edukacyjny. Eksperci przedstawią na nich wyzwania stojące przed Warszawą oraz dostarczą panelistom wiedzy w temacie efektywności energetycznej. Nad stroną merytoryczną panelu czuwać będą doradcy - Marcin Popkiewicz i Wojciech Szymalski (ich sylwetki można znaleźć na stronie panelu). Podczas dwóch kolejnych spotkań paneliści przedyskutują możliwe rozwiązania i przedstawią swoje rekomendacje dla Warszawy i prezydenta stolicy, które wybiorą w drodze głosowania.

Ze względów bezpieczeństwa oraz wprowadzonych obostrzeń Warszawski Panel Klimatyczny odbędzie się w formule online. Uczestnicy, którym taka forma spotkań może  sprawiać trudności, mają zapewnione wsparcie organizatorów.

Transmisję na żywo ze spotkania będzie można obejrzeć na Facebooku, na profilu Warszawa dla Klimatu.

Pierwszy panel obywatelski w Warszawie

W panelu weźmie udział 90 mieszkańców, stanowiących „miasto w pigułce”. Zostali oni wylosowani spośród wszystkich mieszkańców Warszawy. Grupa jest zróżnicowana pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia. Będą to zarówno uczniowie od 15 roku życia, studenci, przedsiębiorcy, rodzice, jak i seniorzy. Wszystko po to, żeby skład panelu jak najbardziej przypominał strukturę demograficzną stolicy.

Pozostali mieszkańcy Warszawy również mogą zabrać głos w temacie panelu, zgłosić swoje uwagi oraz propozycje, a także przyglądać się wybranym częściom spotkań. Dodatkowo – w charakterze stron i obserwatorów – udział wezmą organizacje, instytucje i grupy nieformalne, które chcą przedstawić swoje stanowisko i pomysły na poprawę efektywności energetycznej. 

Przeciwdziałanie zmianie klimatu

Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce, dołączyła do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pod nazwą „Zielone Miasta”. Jego celem jest wspieranie dużych miast w projektach, które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Warszawa w ramach programu stworzy długoterminową (10–15 lat) strategię zrównoważonego rozwoju.