null

Warszawska Akcja "Lato w Mieście" 26 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak jak co roku, w okresie wakacji, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie:

warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

W Dzielnicy Bemowo akcja „Lato w mieście 2023” będzie się odbywały w następujących placówkach:

Dane kontaktowe Kierowników Feryjnych  Placówek Edukacyjnych (FPE) „Lato w mieście 2023”

Lp.

Data dyżuru

Nazwa placówki

Adres placówki

Imię i Nazwisko

Telefon  do użytku służbowego

Adres mailowy

1

26.06 – 14.07 2023

Szkoła Podstawowa nr 341

Oławska 3

Katarzyna Bieżuńska-Bylinka

22 638  61 28

sekretariat.sp341@eduwarszawa.pl

2

26.06 – 14.07 2023

Szkoła Podstawowa nr 301

Brygadzistów 18

Milena Olszewska

22 664 92 46

sekretariat.zsp2@eduwarszawa.pl

3

17.07 – 4.08 2023

Szkoła Podstawowa nr 150

Thommeego 1

Katarzyna Stempień

22 666 94 04

sp150@eduwarszawa.pl

4

17.07 – 4.08 2023

Szkoła Podstawowa nr 306

Tkaczy 27

Kordian Michalski

22 664 73 13

    sekretariat.sp306@eduwarszawa.pl

5

7. 08 – 31. 08 2023

Szkoła Podstawowa nr 321

Szadkowskiego 3

Paulina Hilla- Wszołek

22 836 39 78

sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

6

7. 08 – 31. 08 2023

Szkoła Podstawowa nr 350

Irzykowskiego 1a

Anna Karos-Bakun

22 664 61 93

sp350@eduwarszawa.pl

 

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) czynne będą w godz. 7.30 – 17.00 przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, (z wyłączeniem dni świątecznych) zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście 2023”, odbywają się przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się w  16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24.00

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół. Terminy dyżurów wakacyjnych  podane są w tabelce powyżej. Jednostką do zapisu jest jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.

Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 16:00.

Płatności za wyżywienie i opiekę.

Warunkiem udziału w akcji „Lato w mieście 2023” jest złożenie w wybranej szkole karty kwalifikacyjnej wraz z dowodami opłat za posiłki i opiekę.

W tym roku stawka dzienna dla wszystkich uczestników pozostaje bez zmian tj. 50 zł z podziałem: 20 zł wyżywienie, 30 zł opieka.

 1. Opłaty są obowiązkowe dla uczestników i wnoszone za pełen turnus lub jego wielokrotność. Za turnus uznaje się 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ósmego i dziesiątego tygodnia ferii letnich, który trwa 4 dni tj. 14.08-18.08.2023 r. i 28.08-31.08.2023 r. 

Opłata za wyżywienie wynosi 20 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły.

Opłata za opiekę 30 zł dziennie.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i  zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie

Od dnia 31 maja  2023 r. od godziny 8:00 do 13 czerwca 2023 r. do godziny 12: 00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat (przelew bankowy) lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Opłaty za żywienie  20 zł za  1 dzień należy dokonać na następujące konta:

Konto ajenta:

Numery rachunków za wyżywienie

 • SP nr 341 - 98 1940 1076 3017 2447 0003 0000
 • SP nr 301 - 71 1030 1508 0000 0005 5094 9091
 • SP nr 150 - 51 1940 1076 3017 2447 0000 0000
 • SP nr 306 - 46 1140 2062 3090 0000 0581 6072
 • SP nr 321 - 48 1940 1076 3017 2447 0006 0000
 • SP nr 350 - 06 1140 2062 3090 0000 0626 8230

Uwaga !

Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki będą dokonywane tylko po uprzednim zgłoszeniu do ajenta obsługującego placówkę feryjną przez opiekuna dziecka  do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skuteczne zgłoszenie następuje drogą telefoniczną, e-mailową.

Opłaty za opiekę 30 zł za 1 dzień należy wpłacać na następujące konta:

Numery kont w placówkach feryjnych:

 • SP nr  341 - 04 1030 1508 0000 0005 5083 2054
 • SP nr  301 - 37 1030 1508 0000 0005 5094 9024
 • SP nr  150 - 96 1030 1508 0000 0005 5092 0026
 • SP nr  306 - 45 1030 1508 0000 0005 5080 3089
 • SP nr  321 - 74 1030 1508 0000 0005 5108 5031
 • SP nr 350 - 44 1030 1508 0000 0005 5092 2029

Uwaga!

Zwroty opłat za opiekę będą dokonywane tylko  po uprzednim złożeniu osobiście w FPE przez opiekunów wniosku o zwrot płatności za opiekę w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w mieście” 2023. Wnioski można składać w placówkach feryjnych w terminie do 8 września 2023 r.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją opiekuna/rodzica ze zwrotu z opłat.

Zwrot opłat za opiekę i posiłki nastąpi do 2 października 2023 roku.