null

Umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3 podpisana!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W sierpniu została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3. Firma Budimol Sp. z o.o., która wygrała przetarg, ma za zadanie opracować kompleksową dokumentację projektową i budowę nowego budynku oświatowego dla oddziałów wczesno-szkolnych z zespołem świetlic, zewnętrznymi terenami sportowymi i placami zabaw oraz zagospodarowaniem terenu i odpowiednią infrastrukturą techniczną. Wykonawca ma czas do 30 lipca 2021r. na przygotowanie projektu oraz do 31 lipca 2022 r. na realizację zadania.

– Po zakończeniu rozbudowy powstanie nowoczesna placówka, w której dzieci będą miały bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju. Planowane są m.in. sale do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej czy gimnastyki korekcyjnej. Nowe skrzydło przewidziane jest dla 350 dzieci czyli 14 oddziałów klas I – III – powiedziała podczas uroczystości Urszula Kierzkowska, burmistrz dzielnicy Bemowo.

W nowym budynku powstaną: 10 sal świetlicowych, 2 sale komputerowe, 2 pokoje pracy cichej, 2 sale do zajęć ZKK, 1 sala do zajęć Integracji Sensorycznej (SI), 1 sala do zajęć muzyczno-tanecznych (rytmiki), 1 sala do rekreacyjna, 1 sala do gimnastyki korekcyjnej, biblioteka z czytelnią, stołówka z zapleczem kuchennym, szatnia uczniowska dla części szkolnej dla ok. 700 dzieci, sekretariat, 6 pomieszczeń administracyjnych, 5 gabinetów specjalistycznych, 1 pokój nauczycielski oraz inne niezbędne pomieszczenia sanitarne i techniczne.

Jednocześnie zostanie przebudowana ul. Świętochowskiego. Do 30 marca 2021 r. wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, a do 30 listopada 2021 r. ma czas na realizację robót budowlanych. Obie inwestycje są ze sobą powiązane i konieczne do przeprowadzenia równocześnie, ponieważ ul. Świętochowskiego zabezpieczy właściwą obsługę przeciwpożarową i bilans miejsc postojowych dla rozbudowywanej placówki.