null

UCHWAŁA NR LX/1963/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 lutego 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plakat informacyjny.
Autor: Łukasz Szczepaniak

17.02.2022r. została przyjęta przez Radę Miasta uchwała w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Zmiany Statutu zostały wprowadzone w wyniku prowadzonych konsultacji z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi w Warszawie.

Teść uchwały dostępna w załączniku. 

Załączniki: