null

Telefony kontaktowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Telefony kontaktowe

Informacja ogólna 22 44 37 644
Zasoby Lokalowe 22 44 37 570
Ochrona Środowiska 22 44 37 820
Inwestycje 22 44 37 660
Działalność Gospodarcza 22 44 37 628
Gospodarka Nieruchomościami (nie dotyczy podatku od nieruchomości)  22 44 37 784
Podatki 

22 44 37 720

22 44 37 744

Użytkowanie wieczyste

22 44 37 760 

22 44 37 786

22 44 37 787

Architektura 22 44 37 750
Karta Warszawiaka
Gospodarka Odpadami
22 44 37 633
22 44 37 634 
Kancelaria Urzędu 22 44 37 640
Świadczenia Rodzinne 22 44 37 588
Informacja Komunikacyjna 22 44 37 645
Rejestracja Pojazdów 22 32 54 081
22 32 54 082
22 32 54 085
22 32 54 086 
Prawo Jazdy 22 32 54 058 
Meldunki 22 32 54 077
22 32 54 076
22 32 54 075 
Dowody Osobiste 22 32 54 073
22 32 54 074 
Kasy Urzędu 22 44 37 650
22 44 37 649
22 44 37 648 
Punkt Paszportowy 22 325 40 40
Urząd Stanu Cywilnego UD Wola - 22 443 59 89
UD Bielany - 22 443 99 49 
Punkt Usługowy: Ubezpieczenia 22 50 48 687
Referat Gospodarki Odpadami - opłaty 22 44 37 713
22 44 37 714
22 44 37 715
22 44 37 716 
Gospodarka Odpadami - interwencje
Infolinia Urzędu m. st. Warszawy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
19115
22 632 00 51 wew. 227