null

Szkoły Wyższe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

www.wat.edu.pl 

tel. centrala WAT: +48 261 839 000
faks: +48 261 839 901