null

Świadczenie 40zł – ostateczny termin składania wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na niebieskim tle i białej ramce widnieje napis "Świadczenie 40zł"
Autor: Ł. Szczepaniak

Po zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wydłużone terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom.

Podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL przed 30 kwietnia 2022 r., mogą złożyć wniosek o świadczenie pieniężne nie później niż do dnia 15.07.2022 r.

W Urzędzie Dzielnicy Bemowo wnioski o świadczenie można złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców.