null

Świadczenia rodzinne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika ozdobna. Tekst "TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH"

Od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zaś od 1 sierpnia w formie papierowej.

Obecne decyzje obowiązują do 31 października 2022 r. Jeśli wniosek o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego zostanie złożony do 31 sierpnia, wypłata świadczeń nastąpi w listopadzie. Wnioski przyjęte od 1 września  do 31 października zostaną zrealizowane w grudniu. Ustalenie prawa do świadczeń na wnioski złożone od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. oraz wypłata świadczeń nastąpi do końca lutego następnego roku.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego to 674 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie oraz 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością (lub znacznym stopniem niepełnosprawności, albo stopniem umiarkowanym). Wnioski składać można za pomocą platformy EPUAP, lub w Punkcie Przyjmowanie Wniosków Urzędu Dzielnicy – pokój nr 001A na parterze budynku.

Przypominamy, że powyższe terminy odnoszą się do prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych wraz z wymaganymi dokumentami.

Braki w dokumentacji oraz błędy we wnioskach mogą spowodować przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków i wypłaty przysługujących świadczeń.

Przypominamy, że okres zasiłkowy trwający od 1 listopada jednego roku do 30 października roku następnego dotyczy zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Prawo do zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowego” nie jest ustalane na okres zasiłkowy.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych:

L.P. DATA  DZIEŃ TYGODNIA
1 25.10.2023r. środa
2 24.11.2023r. piątek
3 21.12.2023r. czwartek
4 25.01.2024r. czwartek
5 23.02.2024r. piątek
6 22.03.2024r. piątek
7 24.04.2024r. środa
8 24.05.2024r. piątek
9 24.06.2024r. poniedziałek
10 25.07.2024r. czwartek
11 23.08.2024r. piątek
12 24.09.2024r. wtorek