null

Spotkanie w ramach programu „Bezpieczne Osiedle”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika informacyjna. z osiedlem.
Autor: BBiZK

18 marca 2022 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Grup Osiedlowych w ramach programu „Bezpieczne Osiedle”. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Straży Miejskiej, Komisariatu Policji Warszawa Bemowo oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo.

Mieszkańcy mieli okazję zgłosić problemy i wskazać miejsca, w których dochodzi do zakłóceń porządku publicznego.

Organizatorzy spotkania zaprosili Bemowiaków do bieżących kontaktów z Delegaturą oraz służbami Policji i Straży Miejskiej i zgłaszania spraw, które negatywnie wpływają na poczucie ich bezpieczeństwa. Zachęcano do korzystania z aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której można wskazać niebezpieczne miejsca.

 Ponadto delegatura przekazała ulotki informacyjne Miejskiego Centrum  Kontaktu Warszawa 19115.

Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć, często z różnymi instytucjami. Ważne jest, by pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo.

„Bezpieczne osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania.