null

Skład Zarządu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urszula Kierzkowska - Burmistrz Dzielnicy Bemowo
e-mail: bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 551
pok. 216

Podległe wydziały:

 • Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Inwestycji;
 • Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Prawny dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo;
 • Zespół Kadr dla Dzielnicy Bemowo;
 • Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Bemowo.
 

Aleksandra Zięba  - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
e-mail: azieba@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 555
pok. 210

Podległe wydziały:

 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Ochrony Środowiska;
 • Wydział Nieruchomości;
 • Wydział Obsługi Mieszkańców.
 

Jakub Gręziak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
e-mail: jgreziak@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 552
pok. 215

Podległe wydziały:

 • Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bemowo.

Nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy:

 • Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 

Mariusz Wajszczak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
e-mail: mwajszczak@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 554
pok. 211

Podległe wydziały:

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bemowo;

Nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo
  m.st. Warszawy.
 

Piotr Kobierski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
e-mail:
tel. 22 44 37 553
pok. 211

Podległe wydziały:

 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Informatyki dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo.

Nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy:

 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy;
 • Placówki oświaty i wychowania;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.