null

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 78 66
faks: 22 325 40 24
e-mail: bemowo.skw@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 

  1. kontrolowanie działalności Wydziałów dla Dzielnicy;
  2. kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy;
  3. przekazywanie ustaleń i wyników kontroli Burmistrzowi;
  4. przygotowanie rocznego harmonogramu kontroli dla Dzielnicy do zatwierdzenia przez Burmistrza;
  5. przygotowanie rocznego sprawozdania z kontroli wewnętrznej dla Burmistrza;
  6. wykonywanie zadań koordynatora samooceny systemu kontroli zarządczej;
  7. wykonywanie zadań koordynatora ds. ryzyka;
  8. prowadzenie Książki Kontroli Wewnętrznych Urzędu Dzielnicy;
  9. prowadzenie Rejestru Zadań Audytowych realizowanych w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.