null

Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach Narodowego Programu Szczepień, w szpitalach węzłowych rozpoczęły się szczepienia przeciw koronawirusowi – zgodnie z wytycznymi rządowymi w pierwszej kolejności, tzw. etapie 0, zostaną zaszczepieni pracownicy służby zdrowia, domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej.

 

Kto objęty priorytetem szczepień?

W Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 (NPS), zostały ustalone grupy osób, które będą szczepione w kolejnych etapach 0, I, II, III – podział przygotowano w oparciu o ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno- ekonomiczne i ryzyko transmisji.

Priorytetem szczepień w etapie 0 objęto pracowników ochrony zdrowia, pracowników domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z NPS, w ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia, możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami zostaną również objęci pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.

Szpitale węzłowe zaszczepią personel medyczny i niemedyczny

Zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19 trwają do 14 stycznia 2021 r. – dane personelu medycznego i niemedycznego zbierają szpitale węzłowe, które zaszczepią zarówno swój personel oraz pracowników innych szpitali, przychodni i aptek.

W Warszawie funkcjonują obecnie 24 szpitale węzłowe, z czego dziewięć to szpitale miejskie (Czerniakowski, Inflancka, Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny, Żelazna). Na chwilę obecną szczepionki przeciwko COVID-19 trafiły do trzech szpitali miejskich, które funkcjonują jako szpitale węzłowe tj. szpital Inflancka, Czerniakowski i Bielański i rozpoczęły szczepienia.

Szacujemy, że w Warszawie grupa osób do zaszczepienia w etapie 0 wynosi ok. 100 tys. W miejskich placówkach medycznych tj. w nadzorowanych przez m.st. Warszawę dziesięciu szpitalach oraz przychodniach, mamy ponad 14,7 tys. pracowników, w tym ponad 4 tys. lekarzy oraz 4,5 tys. pielęgniarek i położnych. Z kolei w ośrodkach pomocy społecznej oraz domach pomocy społecznej w Warszawie mamy ok. 3 tys. pracowników.

Z aktualnych informacji wynika, że obecnie 54 proc. personelu miejskich szpitali deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw koronawirusowi.

 

Kto będzie szczepiony w dalszej kolejności?

Zgodnie z wytycznymi NPS, z dawek szczepień w etapie I skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Z kolei w ramach etapu II ze szczepień będą mogły skorzystać osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W etapie II szczepieniami zostaną również objęci pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Wytyczne NPS określają, że w etapie III będą szczepieni przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz osoby powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19.

 

Jak zgłosić, że chcemy się zaszczepić?

Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych, itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

 

W celu umówienia wizyty, będzie można skorzystać :

- z bezpłatnej infolinii czynnej całą dobę pod numerem 989 (informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne  w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim);

- umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),

- za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie

lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

 

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany SMS-em.

 

Warto pamiętać, że kolejność szczepień jest określona w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepione będą osoby z grup priorytetowych, jak personel służby zdrowia, pracownicy i pensjonariusze DPS, osoby 60+.

 

Więcej informacji o powszechnych szczepieniach Polaków przeciw COVID-19:

gov.pl/szczepimysie/

gov.pl/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

gov.pl/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi