null

Rozpoczyna się budowa gazociągu warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie budowy gazociągu przez Las Bemowski.
Autor: Gazy-System

Na terenie Bemowa rusza budowa Gazociągu Warszawskiego, który zapewni mieszkańcom aglomeracji warszawskiej bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu br. i potrwają do I kwartału 2025 r.

Gazociąg Warszawski będzie liczył 28,5 km, a jego trasa prowadzi od Tłoczni Gazu w gminie Nieporęt aż do miejscowości Mory w gminie Ożarów Mazowiecki. Na terenie Bemowa zaplanowano odcinek o długości ok. 2,8 km, który przebiega w większości wzdłuż granicy z gminą Stare Babice oraz gminą Ożarów Mazowiecki.

Trasa gazociągu poprowadzona jest m.in. przez Las Bemowo, ul. Estrady, ul. Na  Skraju oraz ul. Hubala-Dobrzańskiego, a następnie poprzez teren gmin Stare Babice i Ożarów Mazowiecki aż do ul. Szeligowskiej i trasy S8.

Na trasie gazociągu zaprojektowano szereg przekroczeń bezwykopowych, które pozwolą w mniej uciążliwy sposób przekroczyć przeszkody terenowe – skrzyżowania z drogami, torami kolejowymi, wiaduktami i ciekami wodnymi, dzięki czemu w trakcie prac budowlanych ruch nie zostanie wstrzymany. W taki sposób wykonane będą przekroczenia: ul. Estrady, ul. Hubala-Dobrzańskiego oraz ul. Szeligowskiej.

Budowa gazociągu

Prace budowlane rozpoczną się od odhumusowania, tj. zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi i odłożenia jej wzdłuż placu budowlano-montażowego. Odhumusowany będzie cały pas inwestycji na szerokości do 32 metrów, a na terenach leśnych do 15 metrów. Następnie wzdłuż trasy zostaną rozwiezione rury i wykonany zostanie wykop, w którym będą układane rury po ich uprzednim zespawaniu.

Gazociąg będzie ułożony w wykopie na głębokości minimum 1,2 m. Po ułożeniu całego gazociągu i wybudowaniu obiektów naziemnych wykop zostanie zasypany. W kolejnym etapie zostaną przeprowadzone próby techniczne. Po ich zakończeniu i przeprowadzeniu odbiorów technicznych gazociąg zostanie przekazany do użytkowania, a teren zostanie odtworzony. Gazociąg po wybudowaniu nie będzie widoczny ani w żaden sposób uciążliwy dla otoczenia. Zostanie jedynie oznakowany obowiązkowymi żółtymi słupkami znacznikowymi.

Budowa całego gazociągu ma być zakończona w drugim kwartale 2025 roku.

Zobowiązania prośrodowiskowe

W ramach działań prośrodowiskowych w ramach inwestycji zaplanowano również nasadzenia nowej zieleni w gminach i dzielnicach. GAZ-SYSTEM podpisał już porozumienie z Urzędem Dzielnicy Bemowo, w którym zobowiązał się do nasadzenia 50 drzew i ich trzyletniej pielęgnacji.

Graby, lipy i sosny pojawią się przy ul. Kartezjusza, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Radiowej, a także przy ul. Dywizjonu 303. W zależności od nasadzanego gatunku będą miały minimum 14 cm obwodu lub co najmniej 2 – 2,5 m wysokości. Realizacja nasadzeń  zaplanowana jest na czas trwania inwestycji, czyli lata 2023 – 2025.

W kwietniu i maju 2023 r. GAZ-SYSTEM nasadził również 21 tys. sadzonek na terenie Kompleksu Leśnego Bemowo. Po zakończeniu inwestycji w tej lokalizacji planowanych jest nasadzenie kolejnych 10 tys. sadzonek.

Dodatkowo, po zakończeniu budowy, na podstawie uzyskanej decyzji środowiskowej GAZ-SYSTEM nasadzi do 5600 szt. sadzonek drzew oraz 2,3 ha krzewów wzdłuż pasa inwestycji.

Gazociąg Warszawski – najważniejszy gazociąg dla stolicy i okolic

Inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy umożliwiając przesył ponad 2 mld m3 gazu rocznie. Pozwoli również na przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców – np. elektrociepłowni i ciepłowni, co z kolei przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła. Dodatkową korzyścią będzie poprawa jakości powietrza w stolicy i okolicznych gminach, dzięki wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz ziemny.

Więcej informacji o inwestycji jest dostępnych na stronie www.gazociagwarszawski.pl

Mapka obrazująca przebieg budowy gazociągu.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Zdjęcie budowy gazociągu przez Las Bemowski.
Zdjęcie budowy gazociągu przez Las Bemowski.