null

REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 216 PRZY UL. ANDRIOLLEGO 1 W WARSZAWIE POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.26.2019.PPO

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dokumentację wykonawczą do Opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udostępnił do pobrania pod adresem: Dokumentacja wykonawcza - zał. do Opisu przedmiotu zamówienia UWAGA:ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Załączniki: