null

Rejestracja wniosków o nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy | Pеєстрація заяв на отримання номера PESEL для біженців з України

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na niebieskim tle umieszczono napis w języku polskim i ukraińskim "Uzyskaj numer PESEL"
Autor: Ł. Szczepaniak

Od środy (16 marca) w Urzędzie Dzielnicy Bemowo nadawane będą numery PESEL przebywającym w stolicy uchodźcom z Ukrainy. Dla wygody interesantów w sali sesji na parterze przygotowaliśmy dodatkową przestrzeń do wypełniania wniosków.

Отримайте номер PESEL і довірений профіль

Якщо ви є громадянином України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у вашій країні, ви можете отримати номер PESEL, який дозволить вам скористатися медичною допомогою, соціальною допомогою або відкрити бізнес у Польщі. У той же час ви можете отримати довірений профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany

Jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Twoim kraju, możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi Ci skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Legalizacja pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy

Легалізація перебування громадян України в Польщі

Dokumenty do pobrania:

Wypełnione wzory wniosków - w załączeniu 

 

Pomóż swoim gościom z Ukrainy uzyskać pesel.

Załączniki: