null

Referat Sportu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 603
e-mail: bemowo.wsr@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Marek Horbaczewski
p. 462a
tel.: 22 44 37 603, e-mail: mhorbaczewski@um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje

 • Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach "Od zabawy do sportu", "Współzawodnictwo sportowe".
 • Koordynacja programu "Zima i lato w mieście".
 • Nadzór nad obiektami sportowymi "Lodowisko", "Skate Park", "Skwer Sportów Miejskich" oraz urządzeniami sportowymi - "Workout" i "Flow Park".

Do zakresu działania Referatu Sportu, wchodzącego w skład Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
 2. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej na terenie Dzielnicy, w tym urządzeń rekreacyjno-sportowych;
 3. wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych;
 4. współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w zakresie realizacji zadań Dzielnicy oraz nadzór nad jednostką;
 5. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowych o charakterze lokalnym;
 6. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 7. organizacja przedsięwzięć sportowych w celu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców;
 8. współdziałanie z biurem właściwym do spraw sportu i rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
 9. prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych przekazanych do nadzoru;
 10. tworzenie warunków do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne