null

Referat Promocji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 08
e-mail: bemowo.wpk@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Izabela Woźniak
p. 322
tel.: 22 443 76 91, e-mail: izabela.wozniak@um.warszawa.pl

  1. realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy oraz programów promocji Dzielnicy w tym:
    1. przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy wynikających z potrzeb i tradycji Dzielnicy, sporządzanie sprawozdań z wykonania tych programów i przekazywanie ich do biura właściwego do spraw marketingu miasta,
    2. organizacja koncertów oraz imprez promocyjnych,
    3. współpraca z biurem właściwym do spraw marketingu miasta związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej, w tym znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych oraz tworzenie wspólnych projektów służących budowaniu marki Warszawa;
  2. nadzór nad organizacją imprez i wydarzeń przygotowywanych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica;
  3. przygotowywanie i realizacja umów i porozumień w zakresie promocji.