null

Referat Obsługi Sekretariatów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 75 51
faks: 22 325 40 01
e-mail: bemowo.sekretariat@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Kinga Senger
p. 256
tel.: 22 44 37 556, e-mail: ksenger@um.warszawa.pl
 

Do zakresu działania Referatu Obsługi Sekretariatów Członków Zarządu, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

  1. prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Członków Zarządu Dzielnicy;
  2. przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do Członków Zarządu Dzielnicy oraz przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica;
  3. obsługa interesantów, prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza i Zastępców Burmistrza;
  4. weryfikacja poprawności dokumentów przekazywanych do podpisu Członkom Zarządu Dzielnicy;
  5. przygotowywanie pism do dekretacji i przekazywanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy;
  6. zapewnienie zaopatrzenia Członków Zarządu Dzielnicy w niezbędne materiały biurowe oraz artykuły promocyjne;
  7. planowanie i realizacja budżetu Referatu.