null

Referat Obsługi Informatycznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 04
faks: bemowo.win@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Michał Piątkowski
p. 448
tel.: 22 443 77 04, e-mail: mpiatkowski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Obsługi Informatycznej, wchodzącego w skład Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. w zakresie bieżącej obsługi telekomunikacyjnej, w tym:
 1. instalacja aparatów telefonicznych oraz ich bieżąca konserwacja,
 2. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej, w celu utrzymania ciągłości prawidłowego funkcjonowania Urzędu Dzielnicy z jednoczesnym zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 1. w zakresie bieżącej obsługi informatycznej, w tym:
 1. przygotowywanie analiz planów zakupów aplikacji i systemów informatycznych zgodnych ze standardami i wytycznymi biura właściwego do spraw sieci i danych lub biura właściwego do spraw cyfryzacji miasta,
 2. weryfikacja projektów aplikacji i systemów informatycznych Dzielnicy;      
 1. zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną w Urzędzie Dzielnicy i na terenie Dzielnicy, w tym:
 1. modernizacja infrastruktury IT celem zapewnienia wymagań wydajnościowych
  i funkcjonalnych eksploatowanych systemów informatycznych w Urzędzie Dzielnicy,
 1. monitorowanie realizacji polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Dzielnicy, w tym z zakresu:

– zarządzania tożsamością użytkowników logujących się do systemów teleinformatycznych Urzędu Dzielnicy,

–     przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w systemach informatycznych,

–     utrzymania ciągłości prawidłowego funkcjonowania Urzędu Dzielnicy
z jednoczesnym zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego,

 1. wdrażanie i utrzymanie aplikacji i systemów informatycznych przygotowanych przez dostawców zewnętrznych dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy,
 2. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania na stanowiskach pracy w Urzędzie Dzielnicy,
 3. nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
 4. zaopatrywanie pracowników Urzędu Dzielnicy w niezbędne materiały eksploatacyjne do sprzętu IT,
 5. współpraca z biurem właściwym do spraw cyfryzacji miasta oraz biurem właściwym do spraw sieci i danych podczas wdrażania rozwiązań informatycznych Urzędu przeznaczonych dla Urzędu i Dzielnic,
 6. nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania biurowego,
 7. analiza i zgłaszanie potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania biurowego,
 8. bezpośrednie wsparcie użytkowników (helpdesk), w zakresie:
 • instalacji i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego,
 • udzielania pomocy w przypadku problemów związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, w tym naprawy bieżące oraz oprogramowania,
 • wdrażania zasad polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów i sieci teleinformatycznych, przetwarzania danych w systemach w Urzędzie Dzielnicy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
 1. zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną w Urzędzie Dzielnicy i na terenie Dzielnicy, w tym:
 1. infrastrukturą sieciową w sieci lokalnej (LAN),
 2. infrastrukturą sieciową w sieci rozległej (WAN) i BemowoNET,
 3. serwerami,
 4. systemami pamięci masowych (storage);
 1. realizacja prac związanych z integracją sieci komputerowych Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica;
 2. optymalizacja i planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej i serwerowej;
 3. zarządzanie węzłami dostępowymi do sieci Internet.