null

Referat Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 95
e-mail: bemowo.wpk@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Agata Gałecka
p. 322
tel.: 22 443 7690, e-mail: a.galecka@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Komunikacji Społecznej, wchodzącego w skład Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 1. koordynowanie i wspieranie działań dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z biurem właściwym do spraw komunikacji społecznej;
 2. prowadzenie centralnego rejestru inicjatyw lokalnych oraz lokalnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym organizowanych przez Dzielnicę;
 3. zbieranie, opracowywanie i analizowanie informacji dotyczących Dzielnicy w ramach konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej;
 4. opracowywanie, prowadzenie i analizowanie badań opinii społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy;
 5. koordynowanie działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w Dzielnicy, w tym komunikacja z mieszkańcami, promocja idei budżetu obywatelskiego, organizacja głosowań nad projektami, monitorowanie oceny i realizacji projektów z budżetu obywatelskiego w Dzielnicy oraz współpraca z biurami, komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica;
 6. koordynowanie zadań związanych z prowadzeniem konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy, prowadzenie akcji informacyjnych  w ramach poszczególnych konsultacji oraz współpraca z biurem właściwym do spraw komunikacji społecznej w tym zakresie;
 7. prowadzenie dialogu społecznego, mediacji w konfliktach społecznych, monitoringu konfliktów społecznych na terenie Dzielnicy;
 8. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez tworzenie warunków
  do powstawania lokalnych miejsc aktywności społecznej;
 9. współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;
 10. wykonywanie czynności w zakresie powstawania centrów lokalnych, w tym przeprowadzanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami; 
 11. przygotowywanie magazynu informacyjnego Urzędu Dzielnicy;
 12. prowadzenie dzielnicowych profili społecznościowych oraz obsługa strony internetowej Dzielnicy;
 13. podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększanie udziału mieszkańców w procesie zarządzania m.st. Warszawa;
 14. organizowanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami.