null

Referat Kancelaryjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon 22 443 76 40
e-mail: bemowo.wom@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Katarzyna Dzięcioł
p. 024 - Punkt Przyjmowania Korespondencji
tel.: 22 443 76 40, e-mail: k.dzieciol@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Kancelaryjnego, wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

  1. obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie oraz organizowanie i nadzór obiegu korespondencji w Urzędzie Dzielnicy;
  2. sporządzanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, przedstawianie ich Zarządowi Dzielnicy, dyrektorowi biura właściwego w sprawach standardów;
  3. obsługa zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115, w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Dzielnicy, jako II linia wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
  4. prowadzenie rejestru ogłoszeń dotyczącego zawiadomień sądowych, bankowych i celnych.