null

Referat Gospodarczy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierownictwo

kierownik: Krzysztof Giziński
p. 413
tel.: 22 443 78 34, e-mail: kgizinski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Gospodarczego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem dzielnicowymi obiektami administracyjnymi, w tym:
 1. sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym oraz estetyką lokali i budynku Urzędu Dzielnicy,
 2. prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji lokali, instalacji i urządzeń,
 3. zabezpieczenie dokumentacji technicznej użytkowanych budynków i lokali, gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji technicznej,
 4. planowanie i prowadzenie remontów oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
 5. nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach i otoczeniu budynku Urzędu Dzielnicy,
 6. nadzorowanie prac pielęgnacji zieleni wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Dzielnicy,
 7. realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (zakup środków higieny osobistej i ochrony indywidualnej),
 8. realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową;
 1. zapewnienie obsługi transportowej we współpracy z biurem właściwym w sprawach obsługi transportowej, w zakresie określonym w regulaminie obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy oraz użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych w celach służbowych;
 2. zarządzanie parkingami zgodnie z właściwością;
 3. zapewnienie obsługi technicznej, w tym:
  1. sprawnego funkcjonowania sprzętu biurowego, wykonywanie drobnych napraw
   i prac konserwacyjnych,
  2. obsługi, konserwacji oraz napraw urządzeń powielających,
  3. zapewnienie obsługi technicznej posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy oraz spotkań i innych uroczystości,
  4. zapewnienie warunków techniczno-materialnych do przeprowadzania wyborów
   i referendów,
  5. wykonywanie prac fizycznych związanych m.in. z obsługą przeprowadzek, pracami malarskimi;
 4. nadzór oraz kontrola prac wykonywanych zgodnie z zawartymi przez Wydział umowami;
 5. zapewnienie ochrony osób i mienia w budynkach i lokalach użytkowanych przez Urząd Dzielnicy, w tym:
   1. opracowywanie dokumentacji ochrony obiektów Urzędu Dzielnicy pod nadzorem biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia,
   2. nadzór nad stosowaniem zasad dostępu do pomieszczeń w Urzędzie Dzielnicy,
   3. budowa, rozbudowa oraz serwis systemów zabezpieczenia technicznego w ramach wykonywanych zadań pod nadzorem biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia,
   4. zakup plomb lub innych środków zabezpieczenia,
   5. współpraca z biurem właściwym w sprawach ochrony osób i mienia w zakresie zapewnienia ochrony fizycznej siedzib Urzędu Dzielnicy, delegatur oraz filii archiwum zakładowego Urzędu.