null

Referat Administracyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 78 30
e-mail: bemowo.wag@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Kinga Snopek
p. 413
tel.: 22 443 78 30, e-mail: ksnopek@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Administracyjnego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział, w tym:

a)   prowadzenie ewidencji wartościowej,

b)   realizacja zadań związanych ze spisem,

c)   prowadzenie ewidencji na kartach osobistego wyposażenia,

d)   współuczestniczenie w inwentaryzacji,

e)   prowadzenie spraw związanych z likwidacją składników majątku ruchomego;

 1. zapewnienie zaopatrzenia, w tym:
  1. realizacja zleceń wydziałów dla Dzielnicy w zakresie zakupu: sprzętu biurowego, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, druków firmowych, wizytówek, biletów komunikacji miejskiej, pieczęci, w tym pieczęci urzędowych, prasy, wydawnictw oraz mebli oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Dzielnicy,
  2. realizacja zleceń delegatur w zakresie zakupu: sprzętu biurowego, artykułów biurowych, prasy, wydawnictw oraz mebli,
  3. zakup wody dla pracowników zgodnie z wytycznymi BHP;
 1. prowadzenie gospodarki magazynowej;
 2. nadzór nad realizacją umów dotyczących zakresu działania Wydziału, w tym:
  1. obciążanie najemców lokali użytkowych za media zgodnie z zawartymi umowami,
  2. obciążanie innych użytkowników lokali w budynku Urzędu Dzielnicy za media zgodnie z zawartymi porozumieniami, umowami,
  3. obciążanie innych użytkowników przyłączy do mediów komunalnych;
 3. przygotowywanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału oraz jego realizacja, w tym:
  1. opracowywanie planu wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,
  2. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału,
  3. nadzorowanie wydatków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych,
  4. prowadzenie ewidencji wydatków Wydziału,
  5. prowadzenie rejestru faktur dotyczących Wydziału;
 4. prowadzenie rejestru oraz zbioru umów dotyczących zakresu działania Wydziału;
 5. koordynowanie spraw związanych z Warszawskim Programem Ubezpieczeniowym dla Dzielnicy;
 6. prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem kart miejskich i biletów komunikacji miejskiej przez pracowników Urzędu Dzielnicy w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
 7. rezerwacja sali posiedzeń Zarządu Dzielnicy oraz sali sesji.