null

Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do nauczycieli/wychowawców/pedagogów ze szkół podstawowych na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zamawiający udostępnił załączniki nr 1, 4 i 5 do IWZ w wersji edytowalnej z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją ww. załączników są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie internetowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: