null

Realizacja programu wczesnej profilaktyki z obszaru uzależnień i przemocy zaadresowanego do dzieci z oddziałów "0" publicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ich opiekunów i wychowawców.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Realizacja programu wczesnej profilaktyki z obszaru uzależnień i przemocy zaadresowanego do dzieci z oddziałów "0" publicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ich opiekunów i wychowawców na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w 2018 roku oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w 2018 roku.

Załączniki: