null

Projekt szkoły na Chrzanowie - procedura przetargowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rozpoczęliśmy procedurę przetargową na projekt szkoły na Chrzanowie❗️
Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zaprojektowanie i budowę przedszkola na terenie osiedla Chrzanów zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo.
????Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej szkoły podstawowej dla 1000 dzieci uczęszczających do klas I – VIII oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który będzie obejmował zaprojektowanie i budowę pięciooddziałowego przedszkola dla 125 dzieci.
????W zakresie zamówienia jest również zaprojektowanie zagospodarowania przyległego terenu obejmujące budowę boisk sportowych, chodników, dojazdów do budynku i ogrodzeń, urządzenie zieleni oraz placów zabaw, a także niezbędnej infrastruktury technicznej.
???? Zgodnie z wytycznymi szkoła powinna mieć wydzielone dwie strefy nauczania: dla dzieci młodszych (klasy I-III) i starszych (klasy IV-VIII) oraz składać się m.in.: z sal dydaktycznych, bibliotek, bloku sportowego, bloku żywieniowego, szatni, pomieszczeń: dydaktycznych, administracyjno-biurowych, technicznych, sanitarnych, magazynów oraz innych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
???? Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 5-cio oddziałowego przedszkola zakładają, że mają powstać m.in.: 5 sal dziecięcych z przyległymi łazienkami i pomieszczaniami gospodarczymi, gabinety logopedy i psychologa, sala rekreacyjna, biblioteka, blok żywieniowy, sanitariaty i pomieszczenia administracyjno-biurowe.