null

Profil nabywcy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenia wstępne informacyjne

Dostawa ciepła

Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w sezonie 2018 2019

Utrzymanie czystości i porządku terenów komunalnych - umowa 36 miesięcy Utrzymanie i konserwacja zieleni - umowa na 36 miesięcy

Wykonanie usług porządkowych w budynakach i na terenie zewnętrznym do nich przyległym stanowiących zasób m. st. Warszawy SPROSTOWANIE

Wykonanie usług porządkowych w budynakach i na terenie zewnętrznym do nich przyległym stanowiących zasób m. st. Warszawy